Gentan Research Network logo

Home

What's New?

 

SEARCH the

Gentian Research Network

and Rutgers University:

GENTIANS
Classification (newest)
List of genera
List by tribe

Gentian characteristics
Gentianales

What are gentians?

Photo gallery

RESEARCH
Research projects

People, addresses
Literature, publications 
Links
Add info to
this site

TOPICS
Anatomy

Classification

Common names
Ecology - Natural history

Endangered species

Ethnobotany - Uses

Gentian violet

Horticulture

Who eats gentians?

Morphology

Phylogeny

 

for kids!

GEOGRAPHY
Floras
Latin America
North America

TRIBES

Chironieae

Exaceae

Gentianeae

Helieae

Potalieae

Saccifolieae
_____________________


Information in other languages:

   

_____________________

This page is maintained 
by Dr. Lena Struwe 
(e-mail), and hosted by
Rutgers University
, USA

Credits

updated: 01/19/11 

  
Vad är gentianor?  

Gentianella

 

Gentian Research Network är ett fristående, ideellt, web-baserat forum för internationell forskning inom biologin av blomväxtfamiljen Gentianaceae (gentianaväxter).

 

Här finns information om pågående forskningsprojekt inom Gentianaceae inom systematik, evolution, molekylärsystematik, klassificering, ekologi, biogeografi, sårbara och utrotningshotade arter, biodiversitet, utbredning, anatomi, morfologi, palynologi, etnobotanik, och nomenklatur. Vi har också länkar till en omfattande litteraturlista, floraarbeten, foton och andra bilder, forskningsprojekt, och adresser till forskare och fotografer.

För folk i Europa och Nordamerika är gentianor kända som vackra, djupt blå blommor som kan hittas i Alperna och Klippiga Bergen.  Men gentianor finns på alla kontinenter (utom Antarktis) och växer i många varierande typer av biotoper, t ex öknar, savanner, präirier, regnskogar, och temperade skogar och tundra.  De kan vara små örter som dör efter bara en sommar, eller fleråriga buskar, lianer, och till och med höga regnskogsträd. Blommorna är oftast färgglada i blått, rosa, rött, eller gult, och de blåaste gentianorna (Gentiana) odlas ofta som stenpartiväxter.

Gentianor har använts sedan urminnes tider av människor som medicinalväxter, och smakar väldigt bittert. I Afrika så används gentianor mot malaria, i Sydamerika mot ormbett, i Europa och Asien för att bättra på matsmältningen, och i Sydostasien är en art populär för sin röt-resistenta ved. Gentianor är också en ingredient i en del parfymer, viktminskningspiller, hudvårdsprodukter, och homeopatiska mediciner.  En storblommig, blå gentianaart är symbolväxten for Alperna tillsammans med edelweiss, och finns på många souvenirer från detta område. Gentianor har också speciell status i de japanska och oceaniska kulturerna.

Gentianafamiljen innehåller circa 95 släkten och över 1700 arter i den nyaste klassifikationen. Den är nära besläktad med flera andra växtfamiljer som inkluderar kaffeväxterna, vintergröna, tulkört, strykninsläktet, måror, och gardenia. Många gentianaarter är utrotningshotade på grund av förstörelse av deras naturliga livsmiljöer. Kolibrier, nattflyn, bin, fjärilar, fladdermöss, och flugor är några av de djur som pollinerar blommorna, som visar en mycket mångsidig morfologisk variation i sin anpassning till olika pollinatörer. De flesta gentianor har torra frukter (kapslar) som sprider frön med vinden, men ett par släkten har bär som sprids av fåglar och däggdjur.

De största släktena med de flesta arterna i världen är Centaurium (arun), Gentiana (gentiana), och Swertia. Eustoma (präirieklocka) och Exacum (blåöga) odlas ofta inomhus i Sverige.  Andra släkten som kan hittas vilda i Sverige är Comastoma och Gentianella (gentianellor). Många av de svenska arterna trivs på gammal ängsmark, i fuktiga gräsmarker eller i fjällen, och två tredjedelar (8 arter) är fridlysta.

Evolutionär (fylogenetisk) forskning har visat att gentianorna uppkom i tropikerna (Afrika och Sydamerika) och senare spred sig norrut till de tempererade områderna. De äldsta gentianorna finns i Sydamerika, men de flesta arterna finns i Nordamerika, Europa, och Asien.

Foto galleri

Svenska och Latinska artnamn

Länkar till information om svenska gentianor (information in Swedish):

Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet (svensk flora on-line): Gentianaceae
            Centaurium, arun (3 arter)
            Gentiana, gentianor (3 arter) 
            Gentianella, gentianellor  (6 arter)
           
Fridlysta gentianor: Centaurium erythraea var. capitatum, huvudarun 
            Fridlysta gentianor: Centaurium littorale, kustarun 
            Fridlysta gentianor: Gentiana pneumonanthe, klockgentiana
           
Fridlysta gentianor: Gentiana purpurea, baggsöta
            Fridlysta gentianor: Gentianella amarella, ängsgentiana 
            Fridlysta gentianor: Gentianella aurea, blekgentiana 
            Fridlysta gentianor: Gentianella campestris, fältgentiana 
            Fridlysta gentianor: Gentianella uliginosa, sumpgentiana 

Odla.nu: Gentianor i trädgården

Hannelotte Kindlund: om att odla gentianor

Bilder ur Lindmans Nordens Flora


Information på:
Engelska
(Hela denna website)
Franska
(Endast en sida)

Portugisiska  (Endast en sida)
Svenska (Endast en sida)

© Lena Struwe, 2003
 

© Gentian Research Network, 2002-2011.
For corrections and additions, contact Lena Struwe at struwe@aesop.rutgers.edu